• en
 • vi
Các cơ hội nghề nghiệp

Giám Đốc Kinh Doanh

Số lượng tuyển dụng: 1

Chức vụ: Management

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Main tasks

 • Dẫn dắt và quản lý tất cả các hoạt động kinh doanh hàng ngày, tập trung vào việc xây dựng các mối quan hệ khách hàng lâu dài;
 • Hỗ trợ xây dựng & triển khai chiến lược kinh doanh;
 • Phân tích & báo cáo dữ liệu kinh doanh và tài chính;
 • Đảm bảo dịch vụ khách hàng vượt trội;
 • Lập kế hoạch, phát triển, thực hiện và đánh giá các chủ trương ​​và chương trình kinh doanh;
 • Đào tạo nhân sự.
 • Làm việc với đội ngũ quản lý để triển khai kế hoạch kinh doanh phù hợp với mục tiêu doanh thu, khách hàng và thị trường;
 • Giám sát tất cả các hoạt động hàng ngày của các nhân viên dưới quyền quản lý trực tiếp;
 • Tham gia vào các cuộc gọi bán hàng với các thành viên của nhóm kinh doanh để mở rộng cơ hội kinh doanh mới;
 • Cập nhật kiến ​​thức thị trường và điều chỉnh các chiến lược và cách tiếp cận phù hợp;
 • Cung cấp khả năng lãnh đạo tích cực và năng nổ để đảm bảo tiềm năng doanh thu tối đa;
 • Phân tích thông tin thị trường bằng cách sử dụng các hệ thống kinh doanh và thực hiện chiến lược để đạt được các mục tiêu về tài chính và dịch vụ ăn uống của khách sạn;
 • Có sự hiểu biết về phân khúc khách hàng mục tiêu chính của khách sạn và những kỳ vọng về dịch vụ để phục vụ và đưa ra giải pháp kinh doanh tốt hơn;
 • Quản lý tất cả các chức năng hành chính trong hoạt động kinh doanh như quy trình định giá hàng năm, thiết lập & theo dõi mục tiêu, báo cáo cuối tháng và hiểu biết về các thỏa thuận hợp đồng cũng như các điều khoản pháp lý;
 • Phối hợp làm việc với các bên phát triển kinh doanh bên ngoài khách sạn (ví dụ: Tiếp thị & Phát triển Kinh doanh tại Văn phòng Trụ sở chính) để đảm bảo đạt được các mục tiêu kinh doanh;
 • Tham dự các sự kiện của khách hàng, triển lãm thương mại để duy trì, xây dựng hoặc phát triển các mối quan hệ quan trọng với Bộ phận Phát triển Kinh doanh của Văn phòng Trụ sở chính và với các bên khách hàng.

Requirements

 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc quản lý cấp cao;
 • Bằng cử nhân hoặc tương đương về Quản lý Khách sạn hoặc lĩnh vực liên quan chặt chẽ;
 • Kiến thức rõ ràng về thị trường phù hợp;
 • Thành thạo tiếng Anh;
 • Sử dụng thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel và Power Point;
 • Khả năng thích ứng nhanh và làm việc trong môi trường áp lực cao;
 • Có khả năng giao tiếp rõ ràng bằng lời nói và văn bản vì vị trí này sẽ có tương tác từ xa với khách sạn;
 • Kỹ năng quản lý thời gian xuất sắc;
 • Tối đa hóa công việc hướng tới năng suất, xác định các vấn đề và thực hiện các giải pháp;
 • Hiệu quả trong việc xử lý các vấn đề, bao gồm dự đoán, ngăn ngừa, xác định và giải quyết các vấn đề khi cần thiết;
 • Có khả năng hiểu và đánh giá các thông tin, dữ liệu phức tạp, v.v. từ nhiều nguồn khác nhau.