• en
 • vi
Các cơ hội nghề nghiệp

Giám Đốc Nhân Sự

Số lượng tuyển dụng: 1

Chức vụ: Management

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Main tasks

Nhiệm vụ chung:

 • Đặt ra các chiến lược dài hạn rõ ràng cho Tập đoàn về nguồn nhân lực và các chức năng liên quan với Ban Giám đốc;
 • Là hình mẫu trong việc phát triển văn hóa theo tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Tập đoàn;
 • Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của cơ quan chức năng và các quy định của chính phủ về luật lao động và các quy định về thuế;
 • Triển khai các cách tốt nhất trên thị trường trong việc tuyển dụng, bố trí nhân sự, phát triển đào tạo và triển khai các hoạt động tốt nhất phù hợp với tổ chức;
 • Phỏng vấn và hỗ trợ nộp và xử lý Giấy phép lao động kịp thời và chính xác cho nhân viên nước ngoài;
 • Xây dựng và thực hiện các chính sách và thủ tục về nguồn nhân sự;
 • Tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp với văn hóa mang đến hiệu suất mạnh mẽ, bao gồm cả việc phát triển và đo lường KPI cho nhân viên khối Vận hành;
 • Phát triển và thực hiện các đánh giá hiệu suất để phân tích hiệu suất nhân sự và chuẩn bị các kế hoạch hành động và hỗ trợ việc hoạch định các chiến lược ngắn hạn và dài hạn. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn, thực hiện các khảo sát, thuyên chuyển nhân viên, chương trình gắn kết nhân viên, thống kê tuyển dụng, các phương pháp đào tạo và phát triển, v.v.;
 • Phát triển các chương trình Lương thưởng và Phúc lợi ở cấp Tập đoàn;
 • Phát triển các chương trình đào tạo nhập môn cho nhân viên mới ở cấp Tập đoàn;
 • Xây dựng các chương trình đánh giá hiệu suất làm việc ở cấp Tập đoàn;
 • Xây dựng các chương trình phát triển năng lực nhân viên ở cấp Tập đoàn;
 • Xây dựng các chương trình đào tạo kỹ năng mềm và kỹ năng nâng cao ngắn hạn và dài hạn cho Tập đoàn;
 • Phát triển các sự kiện hàng năm bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện đào tạo, sự kiện xây dựng đội ngũ, v.v. nhằm hỗ trợ việc truyền đạt và củng cố tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị của tập đoàn;
 • Chịu trách nhiệm về giao tiếp nội bộ với nhân viên;
 • Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

Đối với các dự án đang phát triển

 • Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan về tiến độ bàn giao;
 • Chịu trách nhiệm về cấu trúc nhân sự, cấp bậc và kế hoạch tuyển dụng, tiến trình tuyển dụng dựa trên ngày mở cửa dự án được Tổng Giám đốc phê duyệt;
 • Chịu trách nhiệm phát triển ma trận Lương thưởng và Phúc lợi cho từng dự án cụ thể và đảm bảo sự phù hợp với định hướng và tầm nhìn của Tập đoàn;
 • Hướng dẫn Bộ phận Nhân sự của các khách sạn về tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của Tập đoàn.

Đối với các khách sạn đã vận hành

 • Hướng dẫn bộ phận Nhân sự của từng khách sạn xây dựng chương trình đào tạo tổng thể;
 • Xem xét các chính sách và thủ tục về nhân sự của các khách sạn để đảm bảo phù hợp với định hướng và chính sách của Tập đoàn;
 • Xem xét và hỗ trợ bộ phận Nhân sự của khách sạn về các chức năng liên quan đến nhân sự;
 • Thiết lập các công cụ đo lường và các số liệu quan trọng và đánh giá định kỳ đối với bộ phận Nhân sự của từng khách sạn để đảm bảo nhóm khách sạn tuân thủ chiến lược về nguồn nhân lực của Tập đoàn;
 • Thiết lập các chính sách, thủ tục và các mẫu báo cáo hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và hàng năm;
 • Thường xuyên xem xét các báo cáo và cung cấp hướng dẫn cải tiến hoặc hành động khắc phục nếu có cho bộ phận Nhân sự của khách sạn.

Đối với các dự án do tập đoàn quản lý khách sạn vận hành

 • Chịu trách nhiệm sàng lọc CV, sắp xếp lịch phỏng vấn với các ứng viên tiềm năng;
 • Chịu trách nhiệm xác minh thông tin ứng viên khi được yêu cầu;
 • Hỗ trợ bộ phận Nhân sự trước khi khai trương về mọi thủ tục giấy tờ cho đến khi bàn giao toàn bộ hoạt động cho đơn vị vận hành;
 • Xem xét và kiểm tra ngân sách trước khi khai trương liên quan đến nguồn nhân lực do đơn vị vận hành đệ trình;
 • Xem xét các báo cáo hàng tháng, hàng quý và kế hoạch hàng năm do đơn vị vận hành đệ trình liên quan đến nguồn nhân lực.

Các trách nhiệm liên quan đến nhân sự

 • Lập kế hoạch cho nhu cầu nhân sự trong tương lai;
 • Phỏng vấn với các ứng viên tiềm năng;
 • Lên bảng mô tả công việc rõ ràng và nhiệm vụ được giao cho từng vị trí trong bộ phận;
 • Trực tiếp đào tạo nhân viên, đánh giá quá trình thử việc và đánh giá hiệu quả công việc;
 • Chuẩn bị các kế hoạch phát triển cho người kế nhiệm;
 • Huấn luyện, cố vấn và cung cấp các phản hồi mang tính xây dựng để nâng cao hiệu suất;
 • Sắp xếp lịch làm việc hiệu quả.

Trách nhiệm liên quan đến tài chính

 • Chuẩn bị ngân sách hàng năm dựa trên phương hướng và mục tiêu của Tập đoàn trong năm;
 • Liên tục theo dõi các khoản chi phí và đảm bảo các khoản chi phí hàng năm nằm trong ngân sách đã được phê duyệt.

Requirements

 • Bằng Cử nhân chuyên ngành Nhân sự và / hoặc Quản lý Khách sạn và Quản trị Kinh doanh;
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong các vai trò Nhân sự cấp cao, ưu tiên trong lĩnh vực phát triển khu nghỉ dưỡng tích hợp quốc tế;
 • Có kinh nghiệm hợp tác với các nhà quản lý doanh nghiệp và có kỹ năng giao tiếp xuất sắc;
 • Có kinh nghiệm quản lý Cơ sở vật chất dành cho Nhân viên (chỗ ở, phương tiện đi lại, ăn uống, v.v.) là lợi thế;
 • Có kinh nghiêmk tuyển dụng số lượng lớn (> 1000 nhân viên mới) và có kinh nghiệm trong việc triển khai công nghệ nhân sự (nền tảng tuyển dụng trực tuyến, hệ thống quản lý lao động và hệ thống thông tin nhân sự);
 • Thành thạo tiếng Anh;
 • Khả năng lãnh đạo và trao quyền cho nhân viên;
 • Đổi mới, có khả năng giao tiếp và hợp tác với mọi người trong tổ chức;
 • Giao tiếp hiệu quả trong môi trường đa văn hóa, đa quốc gia.
 • Sử dụng thành thạo Microsoft Office đặc biệt là Outlook, Word, PowerPoint, Excel.